Vận đơn đường hàng không có bao nhiêu bản?

#2
Thấy vận đơn đường biển là được phát hành thành 3 bản gốc và 3 bản sao, không biết bên vận đơn đường hàng không như nào?:cautious::cautious:
 

imi

New member
#3
Vận đơn đường hàng không thì thường số lượng bản là 9-12 bản của vận đơn đường hàng không. số