vướng mắc của em về việc hủy tờ khai

như thị thơm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Chào các anh/chị !
Em có 1 vướng mắc của em về việc hủy tờ khai. Mong các anh/chị có thể giải đáp giúp em.
Em xin trình bày như sau:

- Theo điểm b khoản 08 điều 18 TT 38/2015/TT-BTC : “Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.” -> DN có thể mở tờ khai trước khi hàng về đến cửa khẩu ( không nói cụ thể là trước mấy ngày )
- Theo khoản 11 điều 01 TT 39/2018/TT-BTC : “ Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:
a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;…” -> Thông tư chỉ quy định là tờ khai không có giá trị làm TTHQ chứ không đề cập đến việc tờ khai đã được đăng ký mở tờ khai với cơ quan HQ.

Vậy em giả sử tình huống là DN khai báo tờ khai trước ngày hàng về đến cửa khẩu 1 tháng ( hàng không dính chính sách quản lý chuyên ngành nào cả )
+ Trường hợp 01 : tờ khai luồng xanh -> DN đóng thuế cho thông quan rồi chờ đến khi hàng về đến thì lấy hàng. -> Vậy liệu đây có phải là 1 kẻ hở để những DN xấu lợi dụng thay đổi hàng hóa ở đầu nước ngoài khác với khai báo nhằm trục lợi.
+ Trường hợp 2 : tờ khai luồng vàng. -> nếu tờ khai luồng vàng thì cán bộ HQ có tiếp nhận và duyệt thông quan không ? Nếu duyệt thông quan tờ khai thì lại lặp lại tình huống ở trường hợp 1
(tờ khai luồng đỏ thì không gì để thắc mắc, hàng phải kiểm hóa nên DN không thể tráo hàng được )

CÂU HỎI ĐẶT RA:
1) HQ có được phép thông quan tờ khai khi hàng chưa về đến cửa khẩu không ?
2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập thì tờ khai hết hiệu lực ngay cả khi đã tờ khai được mở hay không ?
Mong các anh/chị giải đáp giúp em ạ.
Em xin cám ơn !
 
Chào các anh/chị !
Em có 1 vướng mắc của em về việc hủy tờ khai. Mong các anh/chị có thể giải đáp giúp em.
Em xin trình bày như sau:

- Theo điểm b khoản 08 điều 18 TT 38/2015/TT-BTC : “Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.” -> DN có thể mở tờ khai trước khi hàng về đến cửa khẩu ( không nói cụ thể là trước mấy ngày )
- Theo khoản 11 điều 01 TT 39/2018/TT-BTC : “ Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:
a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;…” -> Thông tư chỉ quy định là tờ khai không có giá trị làm TTHQ chứ không đề cập đến việc tờ khai đã được đăng ký mở tờ khai với cơ quan HQ.

Vậy em giả sử tình huống là DN khai báo tờ khai trước ngày hàng về đến cửa khẩu 1 tháng ( hàng không dính chính sách quản lý chuyên ngành nào cả )
+ Trường hợp 01 : tờ khai luồng xanh -> DN đóng thuế cho thông quan rồi chờ đến khi hàng về đến thì lấy hàng. -> Vậy liệu đây có phải là 1 kẻ hở để những DN xấu lợi dụng thay đổi hàng hóa ở đầu nước ngoài khác với khai báo nhằm trục lợi.
+ Trường hợp 2 : tờ khai luồng vàng. -> nếu tờ khai luồng vàng thì cán bộ HQ có tiếp nhận và duyệt thông quan không ? Nếu duyệt thông quan tờ khai thì lại lặp lại tình huống ở trường hợp 1
(tờ khai luồng đỏ thì không gì để thắc mắc, hàng phải kiểm hóa nên DN không thể tráo hàng được )

CÂU HỎI ĐẶT RA:
1) HQ có được phép thông quan tờ khai khi hàng chưa về đến cửa khẩu không ?
2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập thì tờ khai hết hiệu lực ngay cả khi đã tờ khai được mở hay không ?
Mong các anh/chị giải đáp giúp em ạ.
Em xin cám ơn !
đây bạn nhé
1. HQ dc phép thông quan khi hàng chưa về đến của khẩu, và trường hợp bạn lo lắng sợ DN tráo hàng này nọ thì nó thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hình sự
2. Hết hạn 15 này mà tàu chưa cập -> hủy TK.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top