Vướng mắc về vấn đề C/O

Bùi Thalr

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Theo mục 1 Công văn số 1317/GSQL-TH_ Về việc vướng mắc C/O ngày 04/10/2016 :
"1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016, loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Như vậy, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp không phải nộp C/O và cơ quan hải quan không tiếp nhận C/O." khóa học về xuất nhập khẩu

Xin tư vấn :
1. Đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng tiêu thụ nội địa (một phần số lượng hoặc tất cả số lượng) thì trong trường hợp này C/O có được đưa vào tờ khai tiêu thụ nội địa để áp được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không ?

2. Theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP và khoản 5 điều 129 Thông tư 38/2015 thời hạn áp dụng cho CO là 365 ngày, Trong trường hợp hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa nhưng nếu CO quá 365 ngày thì trong trường hợp này C/O có được đưa vào tờ khai tiêu thụ nội địa để áp được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không ?

3. Trường hợp kiểm tra Sau thông quan mà có sự chênh lệch số liệu giữa phần nguyên liệu theo sổ sách và theo thực tế , thì phần chênh lệch này so sẽ bị phạt theo thuế suất nào đối với hàng hóa nguyên vật liệu có C/O và C/O quá 365 ngày có được áp dụng hay không ?

Mong mọi người hỗ trợ giúp mình!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top