Xóa bỏ 91.3% thuế ưu đãi nhập khẩu khi ban hành Hiệp định thương mại của Việt Nam - Cuba

Nguyễn Duy

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Theo dự thảo nghị định của Bộ Tài chính mới nhất chỉnh sửa và hoàn thiện để trình Chính phủ duyệt và ban hành. Thei đó có 514 dòng thuế nhập khẩu chiếm 91,3% được ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp định thương mại giữa hai nước được thiết lập và có hiệu lực.

Việc ban hành này nhằm thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2022 với mục đích thực hiện cam kết theo hiệp định nhằm đảm bảo sự tương thích giữa nghị định ban hành và hiệp ước đã ký kết.

Mức thuế suất được ưu đãi đặc biệt này là bao gồm những mặt hàng không thuộc diện hàng hóa có áp dụng hạn ngạch thuế quan và cả mặt hàng có áp dụng hạn ngạch thuế quan cũng được quy định cụ thể.
  • Với hàng hóa thuộc diện nhâp khẩu có áp dụng hạn ngạch thuế quan, thì được áp dụng mức thuế suất nhập có ưu đãi được quy định trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại Việt Nam nhằm để thực hiện theo Hiệp định thương mại của Việt Nam và Cuba. Mức thuế suất này được ban hành kèm theo nghị định mà Bộ công Thương ban hành nghị định về hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch.
  • Với hàng hóa nằm ngoài hạn ngạch thì áp dụng mức thuế suất tương ứng được chính phủ ban hành về hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, căn cứ theo quy định của Bộ Công thương.

Danh mục hàng hóa theo cam kết AHTN 2017 ứng với kết cấu mới của biểu thuế nhập khẩu gồm 563 dòng thuế. Theo đó, khi áp dụng Hiệp định thương mại của Việt Nam và Cuba, có có 514 dòng thuế được xóa bỏ chiếm 91.3%, cắt giảm 46 dòng thuế theo lộ trình chiếm tới 8.2% (lộ trình cắt giảm thuế quan trong biểu thuế ban hành được áp dụng cho 4 giai đoạn: từ khi hiệp định có hiệu lực (trong năm 2019) đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2020; từ 1/1/2021 đến 31/12/2021; từ 1/1/2022 đến 31/12/2022) còn lại 3 dòng thuế thì vẫn duy trì thuế suất cơ sở.

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017, Việt Nam dành cho Cuba mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm 99,5% số dòng thuế, tương đương kim ngạch nhập khẩu trị giá 5.662.155 USD.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 

Thành viên trực tuyến

Top