Xử lý các sai sót trên hóa đơn điện tử

Bài viết
1
Reaction score
0
Mới đây, dự thảo mới nhằm hướng dẫn thực hiện chi tiết về Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử , theo đó, các trường hợp xảy ra sai sót liên quan đến hóa đơn điện tử có mã xác thực và không có mã xác thực của cơ quan thuế thì cũng được hướng dẫn cụ thể trong dự thảo này.

Những chỉ dẫn cụ thể như sau:
  • Đối với những hóa đơn điện tử chưa gửi cho người mua nhưng có sai sót thì người bán có thể lập môt bản hóa đơn điện tử mới và gửi cho người mua.
  • Đối với những hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua nhưng có sai sót liên quan đến tên, địa chỉ mà không sai sót về mã số thuế hay các nội dung nào khác thì không cần phải lập hóa đơn điện tử thay thế.
  • Đối với những hóa đơn điện tử có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì các bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập.
x-ly-cac-sai-sot-tren-hoa-don-din-t.jpg


Những trường hợp mà cơ quan thuế phát hiện ra những sai sót trên hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót hoặc không mã nhưng đã lập và có sai sót sau khi đã gửi cho cơ quan thuế rồi, thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót và lập lại hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (nếu cần thay thế).

Ngoài ra những trường hợp khác thì sẽ có những hướng dẫn riêng của Bộ Tài Chính.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Vận Thành

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mặc dù có liên quan xuất nhập khẩu -logistics nhưng hơi hướng của kế toán luôn gòi, cái này chắc kiêm nhiều vị trí mới ôm đồm đến tay thôi
 

Thành viên trực tuyến

Top