Xử lý trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP cấp lỗi

Bài viết
14
Reaction score
3
Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến vấn đề sửa lỗi, cấp thay thế chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP.

Theo đó, đối với trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP bị cấp lỗi, cơ quan Hải quan chấp nhận việc cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó theo một trong các hình thức như sau:

Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sửa lỗi trực tiếp trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và ký xác nhận các nội dung được sửa đổi trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp mới chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thay thế cho chứng từ cấp trước đó bị lỗi và thể hiện việc cấp thay thế này trên chứng từ cấp mới.

Nguồn: Báo Hải quan
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top