Xử lý trường hợp hàng hóa đến nhà nhập khẩu trước chứng từ trong thanh toán L/C

La Thảo Vi

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trường hợp hàng về cảng dỡ trước khi chứng từ đến ngân hàng mở L/C, nếu bên nhập khẩu muốn nhận hàng trước mà không chờ bộ chứng từ do bên thụ hưởng xuất trình có thể yêu cầu ngân hàng phát hành L/C xử lý như sau:

1.Ký hậu B/L gốc (nếu chủ động và có B/L gốc)

Nếu bên nhập khẩu dự liệu trước được việc bộ chứng từ có thể được xuất trình và chuyển đến tay mình chậm hơn thời gian vận tải của lô hàng thì ngay tại thời điểm mở L/C bộ chứng từ được quy định phải chia làm 2 cách gửi đi:
  • 2/3 chứng từ (đặc biệt là 2 trong số 3 bản B/L gốc) xuất trình tới ngân hàng mở L/C và
  • 1/3 bộ chứng từ (1 trong số 3 bản B/L gốc) được gửi trực tiếp từ người xuất khẩu đến người nhập khẩu (thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế)
Khi người nhập khẩu nhận được 1 B/L gốc do người xuất khẩu gửi trực tiếp thì yêu cầu Ngân hàng mở L/C tiến hành ký hầu B/L trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu B/L và chấp nhận mọi bất hợp lê (nếu có) của bộ chứng từ mà ngân hàng sẽ nhận được do người xuất khẩu xuất trình (nghĩa là chấp nhận thanh toán)

x-ly-truong-hp-hang-hoa-dn-nha-nhp-khu-truoc-chng-t-trong-thanh-toan-l-c.jpg


2.Phát hành bảo lãnh nhận hàng (nếu không chủ động và không có B/L gốc)

Nếu bên nhập khẩu không dự liệu trước được việc bộ chứng từ có thể được xuất trình và chuyển đến tay mình chậm hơn thời gian vận tải của lô hàng thì đường đi của chứng từ vẫn diễn ra bình thường.
  • 3/3 bộ chứng từ gốc (đặc biệt là bộ B/L gốc) xuất trình tới ngân hàng mở L/C và
  • 1 bộ chứng từ bản scan được gửi qua Email từ người xuất khẩu tới người nhập khẩu
Khi hàng đã đến cảng dỡ sớm nhưng người nhập khẩu không có B/L gốc thì vẫn có thể nhận hàng bằng cách yêu cầu Ngân hàng mở L/C phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng trên cơ sở Công văn đề nghị cấp thư bảo lãnh và chấp nhận mọi bất hợp lệ (nếu có) của bộ chứng từ mà ngân hàng sẽ nhận được do người xuất khẩu xuất trình (nghĩa là chấp nhận thanh toán).

3. Phát hành Ủy quyền nhận hàng (khi vận tải hàng không)

Trường hợp thanh toán bằng L/C đối với lô hàng vận tải bằng đường hàng không. Người xuất khẩu sau khi giao hàng chỉ được cấp 1 bản AWB gốc (Consignee là Ngân hàng mở L/C) nên bản AWB này bắt buộc phải được xuất trình cùng các chứng từ khác tới ngân hàng mở L/C mà không thể gửi trực tiếp cho người nhập khẩu.

Do đó, nếu người nhập khẩu muốn nhận hàng trước khi chứng từ về ngân hàng mở L/C thì có thể yêu cầu Ngân hàng phát hành Ủy quyền nhận hàng trên cơ sở người nhập khẩu chấp nhận mọi bất hợp lệ (nếu có) của bộ chứng từ.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top