xử phạt như nào khi khai sai mã số HS code

Bài viết
2
Reaction score
0
Doanh nghiệp mình có nhập khẩu lô hàng que hàn khai báo HS Code 8311.9000 (thuế NK 25%) nhưng phía Hải quan yêu cầu giám định hàng hoá. Kết quả là xác định sản phẩm này phải được mô tả là dây thép hợp kim và áp mã 7229.9090 (thuế NK 0%) học xuất nhập khẩu

Loại hàng này là sản phẩm chủ lực doanh nghiệp. Bên mình đã nhiều lần khai báo HS code 8311 ở các chi cục hải quan khác nhau. Nay Hải quan cảng Đình Vũ yêu cầu áp mã 7229 thì doanh nghiệp mình sẽ bị xử phạt như thế nào.

Mà doanh nghiệp mình không đăng kí Hs code 7229 trong giấy phép đầu tư
 
Sửa lần cuối:

Phan Vuong

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
1. Về thời hiệu xử phạt:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hàng chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể về thời hiệu xử phạt như sau:

“Điều 3. Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực hải quan:

a) Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm…”

2. Về hành vi khai sai mã số hàng hóa:

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan gồm:

…b) Khai sai mã số hàng hóa, thuế suất đối với những mặt hàng đã được cơ quan hải quan hướng dẫn mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế;”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 12 của Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“2. Xử phạt đối với hành vi khai sai mã số, thuế suất, mức thuế:

a. Điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm đã được cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa có cùng tên gọi, mã số, thuế suất, mức thuế với hàng hóa vi phạm bằng một trong các hình thức sau:

a.1) Cơ quan hải quan đã có kết quả phân tích, phân loại hoặc có văn bản xác định trước mã số, thuế suất, mức thuế.

a.2) Cơ quan hải quan đã xác định mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế…. ”
 

Dương Lê Anh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Đối với người khai hải quan lần đầu khai sai mã số thì bị xử phạt như thế nào hả bạn
 

Dương Lê Anh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Công ty mình có kiểm tra sau thông quan gồm 8 tờ khai nhập khẩu từ tháng 07/2017 đến nay, chỉ nhập khẩu duy nhất 01 mặt hàng (Máy rửa mặt và massage) và có C/O form E, hải quan không đồng ý mã HS mà doanh nghiệp khai báo mà chuyển sang mã HS khác tương ứng với việc đóng thêm số tiền thuế.
Do vậy trường hợp công ty mình được coi là khai sai mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa đối với cùng một mặt hàng nhưng xảy ra ở nhiều tờ khai hải quan trong các khoảng thời gian khác nhau và chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa .
Và sẽ không xử phạt vi phạm hành chính, công ty bắt đầu thực hiện nhập khẩu từ tháng 07/2017.
 

Phan Vuong

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Theo như Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) quy định trường hợp “Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu” thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính, quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Như vậy, để được coi là khai sai mã số, thuế suất lần đầu và không bị xử phạt vi phạm hành chính thì Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC nêu trên.
 

Ms.Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
@Phan Vuong
Bạn ơi, bạn có thể liệt kê những trường hợp mà khai sai mã HS nhưng không bị xử phạt được không? Với những trường hợp nào thì phạt tiền và mức phạt tiền như thế nào vậy?
Mình cảm ơn.
 
Bài viết
2
Reaction score
0
Mình có thấy thông tin là: "Trường hợp khai sai mà được khắc phục (khai bổ sung) trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt."
Điều kiện này có áp dụng đối với hình thức khai báo sai mã HS không, và bạn nào có thể nói rõ giúp mình về thời hạn cho phép khai sai đối với HS code là gì được k
 

Phạm Anh Minh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
@Phan Vuong
Bạn ơi, bạn có thể liệt kê những trường hợp mà khai sai mã HS nhưng không bị xử phạt được không? Với những trường hợp nào thì phạt tiền và mức phạt tiền như thế nào vậy?
Mình cảm ơn.
Trường hợp không bị xử phạt khi khai sai mã HS là:

Theo Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi cá nhân, tổ chức chưa XK, NK hàng hóa đó; chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã được hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Bên cạnh đó, tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp khai đúng tên hàng hóa XK, NK nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu.

Nếu bạn còn thắc mắc về việc khai sai hải quan thì bạn tham khảo thêm bài này nè: https://giadinhxuatnhapkhau.com/xu-phat-vi-pham-neu-khai-sai-ma-hs/
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top