Xuất khẩu hàng Natri Xyanat (Sodium Cyanate)

đỗ giang

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình tìm được thông tin như thế này
Do hoá chất là hàng hoá đặc thù cần có thông tin chi tiết để xác định bản chất và áp dụng chính sách hàng hoá. Đề nghị công ty căn cứ tên hóa chất theo tiếng Anh, Mã số HS, Mã số CAS, Công thức hóa học hàng hoá để đối chiếu thông tin tại các Phụ lục kèm Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ để thực hiện.

Hồ sơ thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16, điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính.

Việc dán nhãn hàng hoá công ty tham khảo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa .

Nếu bạn có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Nguồn: Internet
 

Thành viên trực tuyến

Top