Xuất khẩu tại chỗ là gì? Những quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ

Liên Vũ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Thông thường thì xuất khẩu là phải xuất hàng là ra nước ngoài, đi qua cửa khẩu, vậy tại sao lại có khái niệm xuất nhập khẩu tại chỗ?? Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về loại hình xuất nhập khẩu đang phổ biến này.

xuat nhap khau tai cho.jpg

1, Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì?

Xuất khẩu tại chỗ là giao hàng tại chỗ, trên lãnh thổ Việt Nam, thay vì phải trở ra nước ngoài như xuất khẩu thông thường. Điều này diễn ra khi người nước ngoài muốn hàng họ mua được giao cho đối tác của họ ngay tại Việt Nam.

Vậy, xuất khẩu tại chỗ là hình thức mà hàng hóa được các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Doanh nghiệp xuất khẩu gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Với đặc trưng của Xuất khẩu tại chỗ, khi làm chứng từ và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, bạn cần lưu ý 3 yếu tố cốt lõi sau đây:

  • Bán hàng (xuất khẩu) cho thuwong nhân nước ngoài
  • Địa điểm giao hàng tại Việt Nam
  • Thông tin người nhận hàng do người mua hàng nước ngoài cung cấp
2, Một số quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ áp dụng đối với hàng háo do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hàng hóa đó được giao tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa phải có hai hợp đồng riêng biệt :

  • Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công , hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận ahfng tại Việt Nam.
  • Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam.
- Người xuất khẩu tại chỗ (doanh nghiệp xuất khẩu) : chính là người được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

- Người nhập khẩu tại chỗ (doanh nghiệp xuất khẩu): chính là người được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

- Người nhập khẩu tại chỗ (doanh nghiệp nhập khẩu) : là người mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ.

Hàng hóa được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy trình này gồm:

- Hàng hóa do doanh nghiệp xuất khẩu sản xuất bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (thwo chỉ định của thương nhân nước ngoài) để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu (kể cả làm nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài).

- Hàng hóa được làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ thương mại.

- Sản phẩm gia công được nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất.

- Các trường hợp khác được Bộ Thương mại có văn bản cho phép thực hiện theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

Việc kiểm tra thực tế hàng hoá không áp dụng theo Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan; những trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá được quy định tại bước 2, mục IV Quy trình xuất nhập khẩu tại chỗ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ quyết định cụ thể lô hàng nào phải kiểm tra.

Bộ hồ sơ Hải quan được thực hiện theo quy định tại điều 16, Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuận tiện nhất do doanh nghiệp lựa chọn, trừ các trường hợp sau
– Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu thụ nội địa thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công có sản phẩm xuất khẩu tại chỗ;

– Sản phẩm (trừ sản phẩm gia công) nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

– Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản hàng xuất khẩu do cùng một Chi cục Hải quan quản lý thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan này; trường hợp 02 hợp đồng do 02 Chi cục Hải quan quản lý thì thủ tục xuất khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công, thủ tục nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Mọi người cùng chia sẻ các kiến thức về học xuất nhập khẩu trên weblogistics này nhé!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top