xuất trình 3 vận đơn ghi các từ “original ”, “duplicate”, và “triplicate” có được chấp nhận?

Bạch Văn Vũ

New member
Bài viết
4
Reaction score
0
Mình đọc được câu hỏi này khá hay. Chia sẻ cho bạn nào cần.

L/C yêu cầu trọn bộ (3/3) bản chính vận đơn đường biển ( full set of 3/3 original bills of lading). Việc xuất trình 3 vận đơn ghi các từ “original ”, “duplicate”, và “triplicate” có được chấp nhận?

Điều 17 (b) (c) UCP 600 quy định:

Ngân hàng coi lad bản gốc bất kỳ chứng từ nào trên bề mặt thể hiện dấu hiệu gốc đối với chữ ký, ghi chú, đóng dấu hoặc nhãn hiệu của người phát hành chứng từ, trừ khi bản thân chứng từ chỉ ra nó không phải là chứng từ gốc.

c) Trừ khi chứng từ quy định ngược lại, ngân hàng sẽ chấp nhận chứng từ như là chứng từ gốc, nếu chứng từ:

- Thể hiện là được viết, đánh máy. đục lỗ hoặc dán tem bằng tay của người phát hành; hoặc

- Thể hiện là giấy văn thư gốc của người phát hành chứng từ; hoặc

- ghi là chứng từ gốc, trừ khi có tuyên bố không áp dụng đối với chứng từ xuất trình.

Như vậy, một chứng từ gốc khoog nhát thiết phải thể hiện chữ “original ” trên bề mặt chứng từ. Do đó, việc trên các vận đơn có ghi chú các từ “original ”, “duplicate”, và “triplicate” theo thông lệ, tập quán vận tải quốc tế luôn là bản gốc, do đó được chấp nhận
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top