Xuất trình C/O như thế nào

Tú Tú

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Nay thầy em có cho btvn, a/c giải giúp e với
L/C yêu cầu một giấy chứng nhận xuất xứ trong các tình huống sau:
a) A Certifcate of Origin khóa học xuất nhập khẩu uy tín
b) A Certifcate of Origin issued by indipendent party
c) A Certifcate of Origin issued by VCCI
Hỏi người thụ hưởng phải xuất trình như thế nào
 
Nay thầy em có cho btvn, a/c giải giúp e với
L/C yêu cầu một giấy chứng nhận xuất xứ trong các tình huống sau:
a) A Certifcate of Origin
b) A Certifcate of Origin issued by indipendent party
c) A Certifcate of Origin issued by VCCI
Hỏi người thụ hưởng phải xuất trình như thế nào
Theo quy định tại Điều L3) ISBP 745 Issuer of certificate of origin
a.A certificate of origin is to be issued by the entity stated in the credit
b.When a credit does not indicate the name of an issuer, any entity may issue a certificate of origin
c.i.When a credit requires the presentation of a certificate of origin issued by the beneficiary, the expoter or the manufucturer, this condition will also be satisfied by the presentation of a certificate of origin issued by a Chamber of Commerce or the like, such as, but not limited to, Chamber of Industry, Association of Industry, Economic Chamber, Customs Authorities and Department of Trade or the like, provided it indicates the beneficiary, the exporter or the manufacturer as the case maybe ii.When a credit requires the presentation of a certificate of origin issued by a Chamber of Commerce, this condition will also be satisfied by the presentation of a certificate of origin issued by a Chamber of Industry, Association of Industry, Economic Chamber, Customs Authorities and Deparment of Trade or the like
Nghĩa là: Người phát hành giấy chứng nhận xuất xứ
a.giấy chứng nhận xuất xứ phải được phát hành bởi bên như quy định của tín dụng
b.Nếu tín dụng không quy định tên người phát hành, thì bất kỳ bên nào cxung có thể phát hành giấy chứng nhận xuất xứ
c.i.Nếu tín dụng yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi người thu hưởng, người xuất khẩu hoặc người sản xuất, thì yêu cầu này sẽ được đáp ứng bằng cách xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi phòng thương mại hoặc tương tự nhưng ko hạn chế. Phòng công nghiệp, hiệp hội công nghiệp, phòng kinh tế, cơ quan hải quan và Phòng thương mại hoặc tương tự, miễn là chứng từ thể hiện tên người thụ hưởng, người xuất khẩu hoặc người sản xuất tùy trường hợp ii.Nếu tín dụng yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi phòng thương mại, thì yêu cầu này cxung được đáp ứng bởi xuất trình giấy chứng nhận được phát hành bởi phofgn công nghiệp, hiệp hội công nghiệp, phòng kinh tế, cơ quan hải quan và phòng thương mại hoặc tương tự.
Tình huống a.Chấp nhận C/O do bất kỳ ai phát hành (kể cả người thụ hưởng), miễn là C/O được ký, ghi ngày và xác nhận xuất xứ hàng
Tình huống b.Chấp nhận C/O do bất kỳ ai phát hành, ngoại trừ người thụ hưởng, miễn là C/O được ký, ghi ngày và xác nhận xuất xứ hàng hóa
Tình huống c. Chỉ chấp nhận C/O do VCCI hay các tổ chức có chức năng tương tự phát hành
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top