khai nhầm tên người xuất khẩu trên tờ khai nhập khẩu

#1
công ty e khai nhầm tên người xuất khẩu trên tờ khai nhập khẩu, tờ khai vẫn đang chờ duyệt thông quan, hôm trước em có hỏi mn trong nhóm là sửa AMA và ghi công ty mới vào phần ghi chú, nhưng hôm nay em hỏi Hải Quan nhưng họ không cho sửa mà bắt làm lại Co khớp với tờ khai. (Vì rơi vào tiêu chí không được sửa nếu chỉ sửa vào phần ghi chú thì sau này trên hệ thống vẫn tra cứu ra tên cũ liệu sau này có khó khăn gì không ạ?) Các anh chị gặp trường hợp này rồi chỉ em với ạ? em cảm ơn
 
#2
công ty e khai nhầm tên người xuất khẩu trên tờ khai nhập khẩu, tờ khai vẫn đang chờ duyệt thông quan, hôm trước em có hỏi mn trong nhóm là sửa AMA và ghi công ty mới vào phần ghi chú, nhưng hôm nay em hỏi Hải Quan nhưng họ không cho sửa mà bắt làm lại Co khớp với tờ khai. (Vì rơi vào tiêu chí không được sửa nếu chỉ sửa vào phần ghi chú thì sau này trên hệ thống vẫn tra cứu ra tên cũ liệu sau này có khó khăn gì không ạ?) Các anh chị gặp trường hợp này rồi chỉ em với ạ? em cảm ơn
Chỉ cần nhập thông tin người xuất khẩu vào ô: kí hiệu và số hiệu bao bì là dc, trong thông tư 38 cho phép mà