Nhập khẩu theo giá CFR

#1
Bên e nhập khẩu theo giá CFR, đợt trước có bão nên phải đi đường vòng mất nhiều ngày nên hàng giảm chất lượng thì bên e có được bồi thường không?
 
#2
Theo đk cơ sở giao hàng CFR Incoterms thì người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa đã được xếp xong trên tàu tại cảng bốc hàng. Do hàng hóa bị tổn thất trên đường đi, nên người bán được miễn trách và vẫn lấy được tiền bình thường (như k có rủi ro). Hàng hóa thuộc sở hữu người mua ngay tại thời điểm hàng được xếp xong trên tàu nên người mua phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình trên đường vận chuyển. Nếu rủi rõ về hàng hóa do người chuyên chở gây ra thì người chuyên chở phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu người mua muốn hạn chế rủi ro khách quan thì nhà nhập khẩu phải mua bảo hiểm cho hàng hóa nên bên bạn buộc phải nhận hàng