Tham vấn giá là gì? Trường hợp nào phải tham vấn giá?

Minh Nguyễn

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Tham vấn trị giá là việc cơ quan hải quan và người khai hải quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định trị giá hải quan đã kê khai của người khai hải quan.

Các trường hợp phải tham vấn giá:

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giám có nghi vấn về mức giá khai báo (trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mức giá khai báo cao hơn 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá).

b) Người khai hải quan chưa thống nhất với mức giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định.

c) Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu được đánh giá xếp hạng 6 (Doanh nghiệp rủi ro rất cao) hoặc hạng 7 (Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dưới 365 ngày) theo quy định tại.

Trường hợp lô hàng thuộc đối tượng phải tham vấn nhưng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đơn lẻ hoặc số lượng ít, không mang tính chất thương mại, đồng thời mức giá khai báo thấp hơn không quá 10% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá, thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố căn cứ thực tế lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, các thông tin dữ liệu về hàng hóa để quyết định tham vấn hoặc không tham vấn theo quy định.
 

Thành viên trực tuyến

Top