Hàng hóa thực tế bị sai về kích thước so với khai báo

#1
Trọng lượng đúng. Thuế đúng. Nhưng hàng hóa thực tế bị sai về kích thước so với khai báo. Em phải sửa thế nào ạ?
 
#3
Tk thông quan rồi à? Sai kích thước k ảnh hưởng tới mã hs và thuế thì sửa bt mà bạn
Chưa thông quan ạ. Vấn đề ở chỗ là kích thước nó liên quan đến sản phẩm ạ. Ví dụ kt a nó cho ra sản phẩm a. Kích thước b ra sản phẩm b. E thì nhập a và khai báo a. Mà nguyên liệu nhập về thừa ra b và c cơ ạ